Przejdź do treści

Master of Networking

Pierwszy program certyfikujący dedykowany rozwojowi kompetencji networking ’owych (nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami).

 • zrozumienie roli networking ’u we współczesnym świecie
 • wykorzystanie networking’ udo zadań operacyjnych
 • rozwinięcie miękkich kompetencji networking ’owych (sieciujących)
 • narzędzia skutecznego nawiązywania relacji
 • udoskonalenie działań organizacyjnych
 • umiejętność analizy sytuacji

Be professional ‒ create network. 
The Network.

 

Master of Networking

— to program certyfikujący w ramach systemu Networking Concierge Excellence
Misją twórców programu jest szerzenie wiedzy o networkingu, podnoszenie kwalifikacji uczestników oraz dostarczanie konkretnych narzędzi do nawiązywania i zarządzania relacjami. 

Wyłącznym operatorem programu jest Grupa YAK Sp. z .o.o. 

Uczestnictwo w jakichkolwiek sytuacjach społecznych może i powinno przynosić wiele korzyści.
Zjazdy, konferencje, targi, wystawy, zebrania …
To co widać na pierwszy rzut oka to wiedza jawna, której źródłem są np. prelegenci. Uczestnictwo w wydarzeniu jest również okazją do wymiany wiedzy ukrytej, doświadczeń uczestników i poznawania partnerów, kolegów lub nawet klientów.
Statystyki pokazują, że ponad 70% uczestników nie czuje się komfortowo podczas spotkań. Nie mają śmiałości w „przełamywaniu lodów” i tracąc unikalną okazję poznania nowych osób
Bez odpowiednich umiejętności i nawyków mingling (ułatwiający wymianę wiedzy, doświadczeń i poznawanie nowych partnerów/klientów)  pomiędzy uczestnikami jest zazwyczaj niewielki.
Wynika to z wielu powodów – np. nie wiedzą oni:
   — po co zawierać nowe znajomości,
   — jak to robić, czego nie robić,
   — jak podtrzymywać nawiązane relacje.

Każda, nawet największa zmiana zaczyna się od pierwszego kroku.
Niniejsza oferta dotyczy właśnie tego – wejścia do świata profesjonalnego networkingu oraz wsparcia na całej drodze do mistrzostwa.

Moduły edukacyjne

Podstawy networkingu

Jest to szkolenie 1-dniowe stacjonarne.

Przeznaczone dla osób, pragnących pozyskać nowe umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje.

Współczesny profesjonalista, aby działać skutecznie w swoim środowisku musi posiadać, prócz kompetencji i  doświadczenia, również szeroką sieć kontaktów.
W zależności od etapu rozwoju, szczebla i pozycji zawodowej służy ona najróżniejszym celom. Dla specjalisty, managera czy właściciela firmy może:

 • ułatwiać pozyskiwanie potrzebnych informacji;
 • zwiększać efektywność;
 • pomagać w karierze;
 • ułatwiać realizacje projektów;
 • pomagać utrzymać właściwe relacje z interesariuszami;
 • uzyskiwać informacje na temat rynku, potencjalnych partnerów i konkurencji.

Rozwinięte kompetencje pozwalają zwiększyć skuteczność działań – zwłaszcza w obszarze sprzedaży i marketingu.

Odbycie szkolenia podnosi wartość na rynku pracy i stanowi dla pracodawcy gwarancję podniesienia efektywności działań zespołu, szczególnie w sytuacjach społecznych – targi, konferencje, wystawy.

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia Master of Networking™, dokumentujący nabycie stosownych kompetencji.

Jest to szkolenie 1-dniowe stacjonarne + mentoring eventowy

Przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe, pragnących zaangażować się w moderowanie sieciowania na wydarzeniach biznesowych.
Ten poziom zwiększa sprawność zespołów na firmowych wydarzeniach własnych, jak i efektywność podczas eventów zewnętrznych.

Wielu przedsiębiorców, pracowników firm, przedstawicieli administracji, a także organizacji pozarządowych, w ramach swojej działalności musi dbać o jakość doświadczenia uczestników organizowanych wydarzeń, aby czuli się oni komfortowo i nawiązywali wartościowe relacje.

Od stworzenia pozytywnej atmosfery na wydarzeniu zależy profesjonalny wizerunek organizatora, czasem „być albo nie być” danego przedsięwzięcia (wiedzą to znakomicie założyciele startupów czy fundacji).

Ułatwienie nawiązywania tych relacji zależy przede wszystkim od kompetencji osób facylitujących proces nawiązywania kontaktów podczas rejestracji i przerw wydarzenia. To wymaga bardzo konkretnej wiedzy i umiejętności.

Dzięki moderowaniu i przełamywaniu lodów uczestnicy eventów mogą, w zależności od potrzeb, pozyskać partnera, inwestora, kooperanta, klienta, zdobyć rozgłos medialny, pogłębić wiedzę ze swojej branży bądź z nowych obszarów.

Ukończenie szkolenia zwieńczone jest dyplomem i tytułem Networking Practitioner™.

Pozwala to swobodnie poruszać się w świecie konferencji, zjazdów, wystaw, sesji pitchingowych i matchmakingowych.

Nabyte kwalifikacje znacznie ułatwiają osiągnięcie założonych celów w sytuacjach społecznych.

Jest to 1-dniowy stacjonarny program szkoleniowy + cykl warsztatów treningowych (follow-up) + ewaluacja + certyfikacja

Moduł zaawansowany jest znacznie rozszerzony w stosunku do modułu „Networking dla zaawansowanych”. Dostarcza wiedzy i narzędzi do organizacji, przeprowadzania i kontroli pełnego procesu moderowaniu sieciowania na eventach.

Osoba, która pozyska niezbędną wiedzę, może być szczególnie przydatna dla firm zajmujących się organizacją eventów, targów, wystaw.

Dotyczy to również dużych firm, które samodzielnie organizują własne  wydarzenia.

Bardzo często doświadczamy, że umiejętność przygotowania, zarządzenia i poprowadzenia networkingu na takim evencie okazuje się bezcenna. Szczególnie, że najczęściej zaprasza się na nie ludzi istotnych dla interesów firmy. Tutaj aktywność zawodowca, i kierowanego przez niego zespół, bywa konieczna.

Osoby, które zaliczą ten moduł, otrzymują specjalny certyfikat oraz będą mogły oznaczać swoje działania marką Master of Networking™.

Certyfikat daje gwarancję kompetencji zawodowych, pozwalających na samodzielną organizację i prowadzenie działań sieciujących na użytek komercyjny.

Pozwoli również na korzystanie w swojej pracy z zasobów sieci Grupy Yak, Akademii Grzegorza Turniaka oraz ich partnerów, a także na uczestniczenie w ich działaniach.